42 22 59 94 [email protected]

Om os

Hvem er vi?

Her kan du læse mere om Birkeskolens STU-uddannelse nær Aarhus

Du kan også hente vores brochure til at læse eller printe her:

 

Bål for forældre og unge på Birkeskolen
Bål for forældre og unge på Birkeskolen
Hyggeligt samvær på Birkeskolen STU uddannelse nær Århus
Trampolin- Birkeskolen- STU uddannelse
Fællesspisning på Birkeskolen
Museumsbesøg Birkeskolen STU skole

Birkeskolen er et nyt STU-tilbud til unge i alderen 16-25 år med udviklingshæmning. Birkeskolen har plads til 16 elever og er et tilbud under Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Elever på Birkeskolen får den rette støtte til at opnå personlig, faglig, og social udvikling med henblik på at få et så selvstændigt liv som muligt. Birkeskolen har fokus på beskæftigelse. Derfor har Birkeskolen også stort fokus på praktik, og tilbyder både ekstern og intern praktik f.eks. i skolens storkøkken. 

Birkeskolens faciliteter er nyrenoverede og tilrettelagt til også at tage godt imod elever med fysiske handicap. Til Birkeskolens faciliteter hører et varmtvandsbassin, hvor der bl.a. er mulighed for at modtage svømmeundervisning. 

Birkeskolens kerneværdier

Kvalitet

 • Vi arbejder ud fra vores egen udviklingsmodel
 • Vi skaber den bedste løsning sammen med eleverne
 • Vi bruger den nyeste viden og de nyeste metoder

Omsorg

 • Vi tager hensyn til hinanden
 • Vi støtter hinanden
 • Vi har gensidig respekt

Mangfoldighed

 • Vi rummer hinandens forskelligheder
 • Vi arbejder alsidigt
 • Vi tilbyder en udvalg af aktiviteter tilpasset den enkelte elev

Sundhed

 • Vi ønsker gode sociale relationer både internt og eksternt
 • Vi prioriterer fysisk aktivitet og sund kost
 • Vi ønsker at styrke vores elevers selvtillid og selvværd

Åbenhed

 • Vi er imødekommende, både tværfagligt og over for nye samarbejdspartnere
 • Vi er åbne i vores kommunikation, både non verbal og verbal
 • Vi er åbne over for nye læringsmetoder

 

Logo Birkeskolen STU skole

42 22 59 94

Birkeskolen
Hejredalsvej 144 
8220 Brabrand

Skriv til os