42 22 59 94 [email protected]

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Hvem er målgruppen for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på Birkeskolen?

Bål for forældre og unge på Birkeskolen
Bål for forældre og unge på Birkeskolen

Birkeskolen er et STU-tilbud i Aarhus Kommune for unge mellem 15 og 25 år med generelle indlæringsvanskeligheder og med diagnoser som eks. udviklingshandicap, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser, herunder kommunikative udfordringer.

Skolen arbejder ud fra et bredt læringsbegreb for at kunne sikre en udvikling af alle skolens elever i forhold til deres mangeartede talenter og kompetencer.

Birkeskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Der undervises ikke i klasser, men i stedet i grupper eller enkeltvis alt efter planer og mål.

En af de store fordele ved Birkeskolen er, at det er et lille og hyggeligt tilbud med plads til bare 16 elever. Det giver mulighed for at skabe rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for elevens personlige udvikling og identitetsdannelse.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor eleven vil møde dygtige og engagerede lærere, der med udgangspunkt i kompetencer og forudsætninger, vil udfordre eleven i en oplevelsesorienteret undervisning.

Undervisningen indrettes efter målene i elevens uddannelsesplan. I samarbejde med eleven omsættes målene til konkrete læringsmål, som beskrives i elevens individuelle undervisningsplan.

STU-elever på Birkeskolen har mulighed for både interne og eksterne praktikker. Internt kan man eks. komme i praktik i kontor, køkken, rengøring, pedel m.m.

Logo Birkeskolen STU skole

42 22 59 94

Birkeskolen
Hejredalsvej 144 
8220 Brabrand

Skriv til os