42 22 59 94 [email protected]

Faciliteter

Faciliteter

Se billeder af vores fysiske rammer og hyggelige omgivelser her på siden.

42 22 59 94

Birkeskolen
Hejredalsvej 144 
8220 Brabrand

Skriv til os

11 + 12 =