42 22 59 94 [email protected]

Velkommen til Birkeskolen

– STU uddannelse for unge i Aarhus

Målet med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-uddannelse) er, at den unge, så vidt det er muligt, forberedes til et arbejdsliv på særlige vilkår og føler sig afklaret i forhold til privatliv.

Kontakt

Birkeskolen
Hejredalsvej 144
8220 Brabrand

Kontakt os

En tryg og rummelig platform, der ruster dig til den bedste fremtid

Telefon

42 22 59 94

Om Birkeskolen

Vores kerneværdier

Kvalitet
  • Vi arbejder ud fra vores egen udviklingsmodel
  • Vi skaber den bedste løsning sammen med eleverne
  • Vi bruger den nyeste viden og de nyeste metoder
Omsorg
  • Vi tager hensyn til hinanden
  • Vi støtter hinanden
  • Vi har gensidig respekt
Mangfoldighed
  • Vi rummer hinandens forskelligheder

Vi ser vores elever som hele mennesker og ved, at der kan være forhold i den unges fritid, som indvirker på trivsel og engagement i skolen og omvendt. Derfor er dialogen og samarbejdet imellem skole og hjem eller botilbud af høj prioritet

Ole Dixen
Forstander

42 22 59 94

Birkeskolen
Hejredalsvej 144 
8220 Brabrand

Skriv til os

5 + 9 =